alt.pl.comp.os.windowsxp

Re: Szukam MPG --> DVD za darmo


"Eneuel Leszek Ciszewski" jqbci0$qk5$1_at_inews.gazeta.pl
> Totalna Medialno?? chyba potrafi nagra? p?yty DVD jako filmy
> DVD. I to chyba nawet zupe?nie obce sobie filmy -- na przyk?ad
> nagrane Blajzem.
Niestety chyba problemem jest omijanie ,,praw autorskich''.
TM nagrywa film na poliw?glan tak, ?e poza reklamami
towarzysz?cymi filmowi, niczego nie nagrywa.
Nagra?em na dysk Kopernika (film chyba starszy ode mnie) i chc?
to zamieni? na film DVD. I jako? nie potrafi?. MPG nagrany na
dysku zajmuje oko?o 1.3 GB. Mo?na to kopiowa? z dysku na dysk,
z komputera na inny komputer (mo?na, czyli po przeniesieniu
nadal mo?na to ogl?da? przer??nymi plejerami -- nie tylko
Totaln? Medialno?ci?) ale jako? nie udaje si? mi nagranie
VOB?w itp...
-=-
Do ogl?dania TV w HD nie starcza mocy obliczeniowych netbooka
o atomowym nap?dzie kr?conego cz?stotliwo?ci? 1.6 GHz...
--
.`'.-. ._. .-.
.'O`-' ., ; o.' eneuel_at__at_gmail.com '.O_'
`-:`-'.'. '`.'`.' ~'~'~'~'~'~'~'~'~ o.`.,
o':/.d`|'.;. p ;'. . ;,,. ; . ,.. ; ;. . .;|/....
Written by "Eneuel Leszek Ciszewski" 04/06/2012 04:07:09
Check some pics on this site!
21/02/2020 18:56:00